Ved nybygning

Inden man kan blive tilsluttet Fredericia Fjernvarme, skal man underskrive en forbrugeraftale - se nærmere under dette menupunkt NY TILSLUTNING

Praksis vedrørende etablering af stikledning
Ved nybygninger skal der etableres en stikledning og der skal installeres en fjernvarmemåler. Dette arbejde foregår i to omgange, idet stikledningen eller indføringsrør hertil ofte etableres samtidigt med støbearbejdet. Stikledningen skal bestilles i god tid og mindst 3 uger før arbejdet skal udføres. Betaling for stikledning og tilslutningsbidrag fremgår af vort takstblad -  se her - og betalingsbetingelserne fremgår af vore leveringsbestemmelse, som du kan læse  her.

 

Byggemodning 
Hvis der er tale om en nyudstykning, skal udstykkeren betale byggemodningsbidrag til Fredericia Fjernvarme. Byggemodningsbidraget er ikke en standardpris; men afhænger af prisen for at lægge hovedledninger i udstykningsområdet. Byggemodningsbidraget skal betales ved enhver udstykning uanset om denne ligge indenfor eller udenfor forsyningsområdet. De nærmere vilkår for byggemodningsbidraget kan læses på takstbladet. Udstykkeren skal huske at indregne byggemodningsbidraget i grundenes endelige pris. Efterfølgende skal der betales stikledningsbidrag og tilslutningsbidrag til ejendommene efterhånden som de tilsluttes fjernvarmeforsyningen.  

Fjernvarmeinstallationen

Man skal være opmærksom på, at fjernvarmeinstallationen skal være udformet i henhold til "Installationsvejledningen". Heri findes de krav og lokale forhold, man skal være opmærksom på.

//