Defekte varmeanlæg kan koste dyrt

Med fjernaflæsning kigger vi med og finder fejl. For defekte ventiler eller forkert betjening kan koste dyrt på vareregningen. Men med fjernaflæsning er du bedre sikret. - Men du skal selv spille med !
Din fjernaflæste måler sender løbende aflæsninger ind til vores server. Disse aflæsninger kan du se på eForsyning.  På den måde kan du fra din PC eller tablet holde øje med dit forbrug. Aflæsningerne vises dagligt og sammenlignes med det forventede forbrug på ugebasis.

Vi foretager hver måned en gennemgang af alle målerdata. Hvor der er mistanke om store fejl på anlægget, sender vi en meddelelse til forbrugeren.
Vi kan dog ikke finde alle fejl, så du er selv nødt til at holde øje med dit varmeanlæg og se efter, at alt er OK. Med eForsyning kan du gøre det fra lænestolen.