Hvordan fungerer fjernaflæsningen

Radiokommunikation er nøgleordet.

I hver fjernvarmemåler er indbygget en lille radiosender, der sender et radiosignal på ca. 15 millisekunder to gange i minuttet. Dette radiosignal er et lille telegram, som indeholder målerstanden, svarende til en måleraflæsning.

Radiotelegrammet opfanges af en modtager, som er placeret i en af vore skorstene. Hver time sendes det senest opfangede signal via internettet til målerserveren, der er placeret i Dalegade. Radiotelegrammet er krypteret og kan kun læses af vore enheder.

Det er derfor vigtigt, at man registrerer sine kontaktoplysninger på netaflæsningen.

Sendestyrke

Vore målere sender i 868 MHz området. Der sendes med 10 mW (milliwatt, dvs. en sendestyrke på 0,01 Watt) og der sendes i 15 millisekunder hvert 15 sekunder, to gange i minuttet.

På dagsbasis sendes der således 2 * 60 * 24 *15 / 1000 = 43,2 sekunder med en styrke på 0,01 Watt. Vores målere og hermed senderne er normalt i en vis afstand til menneskekroppen, hvorfor der ikke er foretaget SAR målinger af installationen. Det vil ikke være relevant.

(En SAR måling er en måling, hvor man placerer en mobiltelefon op af et kunstigt hoved, og herefter måler den afsatte strålingseffekt i vævet. Derfor har man også valgt at angive strålingen med en værdi, kaldet SAR-værdi. Værdien angiver hvor mange watt per kilo, som absorberes i den menneskelige krop på et koncentreret område. Den europæiske grænse for SAR-værdien er på 2 W/kg.)

Til sammenligning med vore målere, der sender med på 0,01 Watt, sender en mobiltelefon med ca. 2 Watt altså 200 gange så kraftig sendestyrke.

Man kan således sige, at vores daglige sendinger svarer energimæssigt til 0,2 sekunders mobilsamtale, hvis man opholdt sig med hovedet tæt til måleren.

Der sendes ikke data tilbage fra antennerne til målerne, så der er ikke sendeudstyr i vore antenner. Data fra antenneinstallationerne sendes via sikret netværk til dataserver.

//