Driftsafdelingen

Driftsafdelingen er ansvarlig for de 4 varmecentraler samt vekslerstationen. De 4 varmecentraler står altid standby og kobles ind ved spidsbelastning. Desuden fungerer de som reserve, der kobles ind, når overskudsvarmen fra Skærbækværket og raffinaderiet i Fredericia svigter.

Driftspersonalet afprøver centralernes komponenter og anlægsudrustning efter arbejdstilsynets forskrifter og styrer vandbehandlingen, så fjernvarmevandets beskaffenhed følger de fastsatte normer iflg. DK.Teknik. Afdelingen beskæftiger i alt 4 medarbejdere.

 

 Allan Lindengren Pedersen
 Driftsmester
 Telefon : 2067 7595

 

 Henning Hansen
 Elektriker

 

 

 Søren Smolarz
 Driftsassistent

 

 

 

 Claus Møller Hansen

Teknisk service medarbejder