Driftsafdelingen

Driftsafdelingen er ansvarlig for de 4 varmecentraler samt vekslerstationen. De 4 varmecentraler står altid standby og kobles ind ved spidsbelastning. Desuden fungerer de som reserve, der kobles ind, når overskudsvarmen fra Skærbækværket og Shell svigter.

Driftspersonalet afprøver centralernes komponenter og anlægsudrustning efter arbejdstilsynets foreskrifter og styrer vandbehandlingen, så fjernvarmevandets beskaffenhed følger de fastsatte normer iflg. DK.Teknik. Afdelingen beskæftiger i alt 5 medarbejdere.

Allan Lindengren Pedersen
Driftsmester
Telefon : 2067 7595
E-mail

Henning Hansen
Elektriker

Søren Smolarz
Driftsassistent

Thomas Løwe

Claus Møller Hansen
Teknisk Service medarbejder