Ny tilslutning

Ved tilslutning til fjernvarme skal installatøren og forbrugeren udfylde og aflevere forskellige blanketter.

Forbrugeren
For at blive tilsluttet Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. skal man underskrive en forbrugeraftale. Du finder aftalesættet og den tilhørende blanket under menupunktet FORBRUGER - BLANKETTER

Installatøren 
Når forbrugeraftalen er udfyldt skal installatøren indsende en tilmeldingsblanket, hvoraf blandt andet de tekniske oplysninger om installationen skal fremgå. Du kan se og downloade tilmeldingsblanketten under installatører og blanketter.

Når installationen er færdig og klar til ibrugtagning skal installatører færdigmelde fjernvarmearbejdet til Frederica Fjernvarme. Dette foregår på en særlig blanket, som du kan se og downloade under installatører og blanketter.

//