Installationsvejledning

Det er afgørende for effektiviteten af det samlde fjernvarmesystem, at forbrugernes installationer er rigtigt opbyggede og rigtigt dimensionerede.

Fredericia Fjernvarme har derfor udgivet sin egen installationsvejledning, der beskriver, hvorledes man kan dimensionere og opbygge tilslutningsanlægget til fjernvarmen. Du finder installationsvejledningen her.

Når en installation er idriftssat kan vi via måleren følge driften, herunder om installationen opfylder vore dimensioneringskrav. Hvor dette ikke er tilfældet, vil vi kontakte ejereren af den pågældende installation.

Installationvejledningen er i PDF format og du skal have Acrobat Reader installeret for at kunne læse vejledningen.

DOWNLOAD
Installationsvejledning 2020