Installationsvejledning

Det er afgørende for effektiviteten af det samlde fjernvarmesystem, at forbrugernes installationer er rigtigt opbyggede og rigtigt dimensionerede.

Fredericia Fjernvarme har derfor udgivet sin egen installationsvejledning, der beskriver, hvorledes man kan dimensionere og opbygge tilslutningsanlægget til fjernvarmen. Du finder installationsvejledningen her.

Installationsvejledningen bliver løbende opdateret.

Når en installation er idriftsat kan vi via måleren følge driften, herunder om installationen opfylder vore dimensioneringskrav. Hvor dette ikke er tilfældet, vil vi kontakte ejereren af den pågældende installation.

Installationsvejledningen er i PDF format og du skal have Acrobat Reader installeret for at kunne læse vejledningen.