Generalforsamling

Generalforsamlingen er Fredericia Fjernvarmes øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender regnskab og bestyrelsens beretning, altså om man kan godkende selskabet udvikling i det forløbne år. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, suppleanter og revisor i henhold til vedtægterne.

På siden er der link til de gældende vedtægter og til referatet af generalforsamlingen. Du kan således holde dig orienteret om generalforsamlingen, selvom du ikke selv kunne være til stede.

Den næste ordinære generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. april 2024.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op til generalforsamlingen, kan du stemme ved fuldmagt. Reglerne herfor kan du læse i vore vedtægter. Du kan med fordel anvende denne formular, da vi naturligvis skal kontrollere, at formalia er i orden. Fuldmagter skal godkendes på kontoret Danmarksgade 37 senest dagen inden generalforsamlingen. Fuldmagter, der ikke er gyldige vil blive afvist i sin helhed.

På tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse er der ikke indkommet forslag. Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være os i hænde senest 10 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Årsrapporter og budgetter findes under fanebladet ØKONOMI.

Ved at klikke på nedenstående dokumenter hentes disse i PDF:

//