Generalforsamling

Generalforsamlingen er Fredericia Fjernvarmes øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender regnskab og bestyrelsens beretning, altså om man kan godkende selskabet udvikling i det forløbne år. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, suppleanter og revisor i henhold til vedtægterne.

På siden er der link til de gældende vedtægter og til referatet af generalforsamlingen. Du kan således holde dig orienteret om generalforsamlingen, selvom du ikke selv kunne være til stede.

Den ordinære generalforsamlingen er afholdt den 21. september 2020, og den næste ordinære generalforsamling planlagt til afholdelse 9. juni 2021. 

Regnskaber findes under fanebladet ØKONOMI.

Ved at klikke på nedenstående dokumenter hentes disse i PDF:

DOWNLOAD
vedtægter_2018.pdf
DOWNLOAD
Referat Generalforsamling2020