Generalforsamling

Generalforsamlingen er Fredericia Fjernvarmes øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender regnskab og bestyrelsens beretning, altså om man kan godkende selskabet udvikling i det forløbne år. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, suppleanter og revisor i henhold til vedtægterne.

På siden er der link til de gældende vedtægter og til referatet af generalforsamlingen. Du kan således holde dig orienteret om generalforsamlingen, selvom du ikke selv kunne være til stede.

Den ordinære generalforsamlingen i 2017 er afholdes den 27. september 2017 og næste ordinære generalforsamling forventes afholdt ultimo september/ primo oktober 2018.

Regnskaber findes under fanebladet ØKONOMI.

Ved at klikke på nedenstående dokumenter hentes disse i PDF:

DOWNLOAD
generalforsamling2015_referat.pdf
DOWNLOAD
referat2016_JB.pdf
DOWNLOAD
vedt_end.pdf