Generalforsamling

Generalforsamlingen er Fredericia Fjernvarmes øverste myndighed. Generalforsamlingen godkender regnskab og bestyrelsens beretning, altså om man kan godkende selskabet udvikling i det forløbne år. Generalforsamlingen vælger bestyrelse, suppleanter og revisor i henhold til vedtægterne.

På siden er der link til de gældende vedtægter og til referatet af generalforsamlingen. Du kan således holde dig orienteret om generalforsamlingen, selvom du ikke selv kunne være til stede.

Den ordinære generalforsamlingen i 2018 er afholdt den 19. september 2018 og på grund af omlægningen af regnskabsåret til kalenderår er den næste ordinære generalforsamling planlagt til afholdelse den 27. marts 2019. 

Regnskaber findes under fanebladet ØKONOMI.

Ved at klikke på nedenstående dokumenter hentes disse i PDF:

DOWNLOAD
Generalforsamlingsprotokollat 2018.pdf
DOWNLOAD
vedtægter_2018.pdf