Varmepriser

Priser fra 1. januar 2024

 Tarifblad 2024 er de gældende priser fra 1. januar 2024.

Prisen for fjernvarme er fastsat i henhold til vedtægternes § 4 og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering § 6

Priserne er gældende pr. 1. januar 2024 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Priserne gældende for 1. januar 2023 til 31. december 2023 findes på tarifblad 2023 , som kan downloades nedenfor.

Ældre tarifblade kan rekvireres hos selskabet.

 

//