Mit varmeanlæg virker ikke

Svigter dit varmeanlæg, så er det ikke sikkert, at det er fjernvarmeværket, der er problemet. Så se på vores hjemmeside om der er driftsforstyrrelser, hvor du bor. Er der ikke driftsforstyrrelser, så er dit varmeanlæg, der har et problem. Og så skal du som ejer eller bruger af fjernvarmen selv få problemet løst!

De umiddelbare fejlkilder er som oftest manglende service på anlægget. Det kan du selv stå for ellers skal du have hjælp af en VVS-er.

Der er ikke mange ting, der skal serviceres på et fjernvarmeanlæg. Men typiske fejl er:

  • luft i anlægget. Så skal der luftes ud ved radiatorerne. Hvis du har et indirekte anlæg, så skal der også efterfyldes med vand. Der skal som regel udluftes flere gange med 1 – 2 timers mellemrum. Dette arbejde kan de fleste klare selv. Måske må man lige den første gang have en VVS-er til at vise hvordan.
  • rensning af snavssamler. Snavssamleren bør renses mindst hvert 2. år. Man kan søge på nettet og finde forskellige instruktioner og videoer af, hvordan dette gøres. Du skal være opmærksom på, at der vil komme vand ud af anlægget ved rensningen. Derfor skal du vide hvilke ventiler, der skal lukkes, og man skal have spand og klude parat. Ligeledes bør man have nye pakninger/o-ring eller andet pakningsmateriale klart, såfremt snavssamleren ikke er tæt efter rensningen.

Er du det mindste i tvivl om du kan klare opgaven, bør du kontakte en VVS-er og lade ham udføre opgaven. (så kan du måske lure han kunsten af ved denne lejlighed).

  • radiatorventilen har sat sig. Start med at åbne fuldt for termostaten og ”tappe” (slå forsigtigt) på messingventilen. Næste trin er at tage termostathovedet af og igen forsigtigt ”tappe” (slå forsigtigt) på ventilen, indtil ventilen åbner og stiften bevæger sig ud. Herefter sættes termostathovedet på igen. Dette forekommer typisk ved en eller flere radiatorer og ved fyringssæsonens start.

Er ovennævnte ikke tilstrækkeligt, så er der formentlig fejl på andre dele af anlægget, så som trykdifferensregulatoren eller reguleringstermostater. Så bør du kontakte en VVS-er for at lokalisering og udbedring af fejlen.