Om E|Forsyning

PIN Koden er "glemt"

Da vi fik ny hjemmeside, har browseren "glemt" din PIN Kode. Du kan finde den igen på din årsopgørelse, du enten har fået tilsendt i februar eller du kan se den i din netbank på de vedlagte bilag i opkrævningen primo februar. Den findes også på dit budget.

Vores regler i henhold til persondataforordningen betyder, at vi desværre ikke kan give disse oplysninger over telefonen.

Vi beklager ulejligheden. 

Brug eForsyning - en app, der giver overblik Her kan du følge dit forbrug, returtemperaturen og din varmeøkonomi.

Med din fjernaflæste måler kan der let komme styr på dit fjernvarmeforbrug. Hver dag lægges den seneste måleraflæsning ind på eForsyning, hvor du med dit kundenummer og login-kode kan følge dit forbrug.


Hvert år udarbejder vi et varmebudget til dig. Varmebudgettet er udarbejdet i forhold til den seneste fyringssæson og budgettet viser således vore forventninger til dit kommende varmeforbrug. På netaflæsningen kan du se dit forbrug i forhold til budgettet og du kan straks aflæse om du bruger mere eller mindre end det budget, vi har lagt for dig. Og hermed om der kommer ekstraregning, eller du skal have penge tilbage ved årsafslutningen.

App-en er ret selvforklarende; men for alle interesserede er der udarbejdet en lille vejledning. Vejledningen giver et indblik i baggrunden for de forskellige informationer og hvilke yderligere informationer man kan udlede af forbrugs- og temperaturgraferne. Vejledningen er en PDF og du kan læse/hente den her