Ny vejledning til installatører

Fredericia Fjernvarme har opdateret installationsvejledningen. Ændringerne er et resultat af de erfaringer der er fremkommet gennem de seneste 5 år sammenholdt med de nyeste bygningsreglementer.

Resultatet er generelt, at man skal sikre sig, at der er tryk, hydraulisk ydelse og temperatur til rådighed, når man udskifter varmtvandsbeholdere med vekslere.

Den grønne omstilling har også ramt fjernvarmen. Derfor er der lagt en max effektgrænse på 12 kW til installationen for varme og varmt brugsvand til nye parcelhuse i nyudstykninger. Den lavere effektgrænse betyder at ledningsnettet kan bygges med mindre varmetab og hermed bedre effektivitet.

Med de seneste to vintre, hvor der er stor forskel på udetemperaturen over døgnet, eksempelvis fra +8 om dagen til -1 til +1 om natten, kan vi se på vore fjernaflæste målere, at det er vigtigt at have en flad varmekurve på vejrkompenseringen (ECL).

Og man skal være opmærksom på, at hæver man den ønskede rumtemperatur på ECL med en grad, svarer det til en stigning i den ønskede fjernvarmetemperatur på 4 °C. Da fremløbstemperaturen i disse milde vintre er lav hele døgnet, er der flere tilfælde af, at automatikken (ECL) kræver en højere temperatur end der faktisk er til rådighed. Dette betyder både dårlig fyringsøkonomi hos fjernvarmekunden og en ringere komfort, hvis returbegrænseren tager over i længere tid.

Sender sikker mail til os via hjemmesiden

Man kan nu via vores hjemmeside sende en sikker mail til os. Gå i fanebladet kontakter. Her sår man to muligheder. Kontakt os og kontakt os sikker...

Årsopgørelse 2019 og budget 2020

Man kan nu logge sig ind på e.forsyning og se sin årsopgørelse 2019 og budgettet for 2020. Årsopgørelsen og rate 1 er sendt til Nets og er nu på ve...