Bestyrelse

Bestyrelsen i Fredericia Fjernvarme vælges på generalforsamlingen. Alle andelshavere er valgbare.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer hvoraf mindst 4 skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Ud over de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, har Fredericia Kommune ret til at indsætte et bestyrelsesmedlem, når kommunen har stillet en kommunegaranti for anlægslån i Fredericia Fjernvarme.

Den nuværende bestyrelse for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. består af:

Finn Muus (valgt 2019)
Formand

Flemming Lorenzen (valgt 2020)
Næstformand

Jens Christian Lybecker (valgt 2020)

Finn Østergaard (valgt 2019)

Carl Johan Sørensen (valgt 2019)

Nanna Dreyer Nørholm (udpeget af Fredericia Kommune)

Som suppleanter er valgt:

Niels Thode Rasmussen - 1. suppleant

Simon Kruse - 2. suppleant

 

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for selskabet drift. Bestyrelsen arbejder med og godkender planer for Fredericia Fjernvarmes udvikling samt de årlige budgetter, priser og regnskaber. 
Bestyrelsesmedlemmerne vedligeholder branchekendskab gennem deltagelse i møder og konferencer, samt ved udveksling af meninger og erfaringen det netværk, der gennem tiden er opbygget.

Bestyrelsen i Fredericia Fjernvarme modtager følgende honorarer:


Hverv - Årligt honorar


Bestyrelsesformand 133.557
Næstformand 33.389
Bestyrelsesmedlem 13.356