Bestyrelse

Bestyrelsen i Fredericia Fjernvarme vælges på generalforsamlingen. Alle andelshavere er valgbare.

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer hvoraf mindst 4 skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. Der afgår skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Ud over de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt på generalforsamlingen, har Fredericia Kommune ret til at indsætte et bestyrelsesmedlem, når kommunen har stillet en kommunegaranti for anlægslån i Fredericia Fjernvarme.

Den nuværende bestyrelse for Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. består af:

Finn Muus (valgt 2023)
Formand

Jens Christian Lybecker (valgt 2022)
Næstformand

Niels Thode Rasmussen (Valgt 2022

Heidi Jähne (valgt 2023)

Carl Johan Sørensen (valgt 2023)

Karsten Byrgesen (udpeget af Fredericia Kommune 2022)

Som suppleanter er valgt:

Simon Kruse - 1. suppleant

Mikael Paasch - 2. suppleant

 

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for selskabet drift. Bestyrelsen arbejder med og godkender planer for Fredericia Fjernvarmes udvikling samt de årlige budgetter, priser og regnskaber. 
Bestyrelsesmedlemmerne vedligeholder branchekendskab gennem deltagelse i møder og konferencer, samt ved udveksling af meninger og erfaringen det netværk, der gennem tiden er opbygget.

Bestyrelsen i Fredericia Fjernvarme modtager følgende honorarer:


Hverv - Årligt honorar


Bestyrelsesformand 133.557
Næstformand 33.389
Bestyrelsesmedlem 13.356