Plan for grøn omstilling

Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. modtager 99,5 %af al fjernvarme fra det fælleskommunale transmissionsselskab TVIS. Det er TVIS, der køber og modtager varmen fra de forskellige producenter som Ørsted (Skærbækværket), CrossBridge (olieraffinaderiet), Energnist (affaldsvarme). TVIS afsøger alle muligheder for øget køb af varme med lav CO2 udledning, og  Fredericia Fjernvarme har således kun gennem samarbejde med TVIS mulighed for at påvirke planerne for yderligere grøn omstilling.

Indtil videre har myndighederne ikke accepteret, at fjernvarmeselskaber anvender øgede omkostninger for at mindske CO2 udledningen, idet det fortsat er princippet om lavest mulige omkostninger for varmekøb og energianvendelse, der gælder. Fredericia Fjernvarme har derfor ikke nogen selvstændige planer for yderligere grøn omstilling.

//