Leveringsbestemmelser

Almindelige leveringsbestemmelser

Her kan du se vores almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering, november 2022.

Det varer et øjeblik for at lukke filen op - hav lidt tålmodighed.

Tip ved print af PDF fil:  Ønsker du ikke at udprinte hele PDF filen, kan du i printmenuen vælge den eller de sider, du ønsker printet.

Pr. 1 november 2023 bliver vore leveringsbestemmelser opdateret i forhold til de krav, vi stiller i forbindelse med ledningsrenovering. øvrige bestemmelser er uændret. Du kan se de opdaterede leveringsbestemmelser herunder.

Ud over de almindelige leveringsbestemmelser finder der krav og bestemmelser til din fjernvarmeinstallation. Disse bestemmelser er samlet i installationsvejledningen

//