Tilslutning

Tilslutningsbidraget består af to priselementer: et stikledningsbidrag og et investeringsbidrag.
Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal + 30% af kælderarealet.
Bolig- og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og erhvervsarealer, og kælderarealet reduceres tilsvarende.
Gældende tarif for tilslutning kan findes herunder.
Ved specifikke spørgsmål vedrørende tilslutning skal man henvende sig til selskabet.
Priser på tilslutningen fremgår af gældende tarifblad og ændres løbende i takt med prisudviklingen.
Der gøres opmærksom på, at tilslutning af erhvervsejendomme sker på individuelt grundlag, hvorfor man altid bør henvende sig for en konkret pris for en erhvervsejendom.
//