Fredericia Fjernvarmes miljødeklaration 2024

Fredericia Fjernvarme modtager fjernvarme fra det fælleskommunale transmissionsnet TVIS og miljødeklarationen på fjernvarmen fra Fredericia Fjernvarme er således den samme som for TVIS varme tillagt nettabet på 16%.

  Produktion Brændsel
Naturgas/gasolie 1% 1%
Affald

15%

19%
Træflis 62% 80%
Industriel overskudsvarme 22% 0%
Sum 100% 100%

 

Andelen af vedvarende energi er beregnet til 90,7% på årsbasis. I følge Energistyrelsens definitioner er andelen af vedvarende energi beregnet på basis af anvendelsen af industriel overskudsvarme, træflis og en del af affaldsvarmen.

 

Emissioner til luft Fredericia Fjernvarme inkl. nettab 2024   2024  
CO₂ (kuldioxid - drivhusgas)  9,27 kg/GJ  33,37 kg/MWh 
CH4 (methan - drivhusgas)  1,74 g/GJ  6,26 g/MWh 
N₂O (Lattergas - drivhusgas) 0,66  g/GJ  2,38  g/MWh 
CO₂ ækvivalenter (drivhusgas i alt) 9,51  kg/GJ  34,24  kg/MWh 
SO₂ (svovldioxid)  1,48 g/GJ 5,35 g/MWh
Nox (kvælstofilter)  48,02 g/GJ  172,89 g/MWh 
CO (kulilter)  28,69 g/GJ  103,27 g/MWh 
NMVOC (uforbrændte kulbrinter)  2,95 g/GJ  10,61 g/MWh 
PM 2,5 (støv)  0,15 g/GJ  0,54 g/MWh 

Miljødeklarationen for 2023 er udarbejdet på grundlag af det budgetterede produktionsmix. Værdierne kan ændres efter året afslutning.

Trafiklyset er grønt

Som noget nyt har Energistyrelsen opfundet er trafiklys, der let skal give overblik over udledningen af CO2 fra fjernvarmen. Fjernvarme fra Fredericia Fjernvarme "lyser" grønt, hvilket betyder, at udledningen er mindre en 40 kg CO2 pr. GJ. Udledningen fra Fredericia Fjernvarme er 12,46 kg CO2 pr. GJ. 

Du kan se tidligere miljødeklarationer nedenfor

//