Er din returtemperatur for høj

Hvis din returtemperatur er for høj, er der række ting, som du selv kan gøre, inden du måske skal have hjælp af en VVS-er. Høj returtemperatur betyder stor varmeregning, så det er med at gribe ind i tide.

Hvis din returtemperatur er for høj, dvs. over 35 -38 °C, så er der en eller flere dele af dit anlæg, der ikke fungerer, som det skal.

Derfor skal man starte med at lokalisere hvor fejlen er.

Start der hvor stikledingen kommer ind. find ud af, hvad der er frem og returløb. Følg rørene og det rør, hvor fjernvarmemåleren sidder er fremløbet.

Følg returløbet frem til det sted, hvor returren fra varmtvandsbeholder/veksler løber sammen med returløbet fra radiatorerne/gulvvarmen. Føl på rørene og registrer om der er forskel fra de to returløb.

Så begynder det at bliver lidt sværere. Hvis returen fra varmtvandsbeholder/veksler er høj, er det ikke sikkert, at der er noget galt. Det kan man finde ud af, ved at lukke for varmen til radiatorerne/gulvvarmen og herefter aflæse fjernvarmemåleren. Om vinteren skal der ikke løbe mere end 2-300 l/h igennem måleren og om sommeren ikke mere end 50-60 l/h. Gennemløbet (flow) kan være så lille som 5 - 10 l/h. Du skal udføre aflæsningerne over mere end 20 min, for at være sikker på, at anlægget er i ro. Der må ikke tappes varmt vand i denne periode. Hvis det varmtvandsanlægget, der er problemet, skal du nok have fat i en VVS-er.

Hvis det er returen fra varmeanlægget, der er høj, så skal du føle på returen fra hver radiator/gulvvarmeslange for at finde netop den radiator/slange, hvor fjernvarmen bare løber lige igennem.

Hvis det er en gulvvarme, så skal vandmængden på netop denne slange justeres ned eller styreventilen kan være defekt. Der kan findes hjælp på nettet; men ellers må du tilkalde en VVS-er.

Hvis det er en radiator, så skal du se om mængden gennem radiatorventilen kan dæmpes. Det kan ske genne forindstilling af radiatorventilen (hent hjælp på nettet) eller ved en returkobling (hent hjælp på nettet), vær opmærksom på, at der kan være flere typer end linket lige viser. Men princippet er ens.