Vælg den rigtige fjernvarmeunit til din ejendom

Fjernvarmeunitter fås i forskellige udførelser og til forskellige priser. Valget af en god fjernvarmeunit til anvendelse i Fredericia Fjernvarmes forsyningsområde er afgørende for at få en god driftsøkonomi i hele unitten levetid.

Valget af fjernvarmeunit eller vandvarmer er meget vigtigt for at opnå den bedste varmekomfort med de lavest mulige fyringsudgifter.

Derfor har Fredericia Fjernvarme udarbejdet en positivliste over de fjernvarmeunits og vandvarmere, der vil fungere optimalt under de driftsbetingelser der er i vores fjernvarmenet.

Det betyder, at du ved valg af disse units er sikret et godt udgangspunkt for at opnå den bedst mulige fyringsøkonomi i din ejendom.

Husk på, at en fjernvarmeunit gerne skulle fungere problemfrit i mange år, så derfor følger valget af fjernvarmeunit din fyringsøkonomi i hele unittens levetid. Da fjernvarme i lighed med anden energi ikke kan forventes at blive billigere i fremtiden er det klogt at vælge den optimale unit ved udskiftning eller nyinstallation.

For opvarmning af vand til varmt brugsvand kan man vælge en veksler eller en beholder.

Med en vekslerløsning til varmt brugsvand får man:

Fordele  -   Ubegrænset mængde af varmt vand
   - Lavt tomgangstab - mindre varmetab
   - Pladsbesparende
Ulemper  - Ved forsyningssvigt ingen varmt vand

 Med en beholderløsning får man:

Fordele  - Ved forsyningssvigt er der fortsat varmt vand
   -  Simpel styring
Ulemper  - Tager plads op
    Større tomgangstab - varmetab
    Begrænset mængde varmt vand

 

Du kan de positivlisten over vandvarmere og units til anvendelse i Fredericia Fjernvarme herunder:

Producent: Vandvarmere
Gemina Termix Novi type 2
Danfoss Redan Akva LES 2
Wavin Amnis+Isol, BVT
  Fjernvarmeunits
Gemina Termix Plus,VMTD opbl. medTPV, type 2 med Danfoss ECL 
Gemina Termix Plus, VX opbl. med Danfoss ECL (vvb)
Gemina Termix Plus, VVX med TVP, type 2-(1-2-3), med Danfoss ECL 
Gemina Termix BTD opbl. med Danfoss ECL (VVB)
Gemina Termix BVX, med Dandoss ECL (VVB)
   
Danfoss Redan Akva LES 2S, Lavtemperaturunit med Danfoss ECL
   
Wavin Amnis+Isol, BVT.US-TD med Danfoss ECL
   
Hoval Homeheat VV,  type 2 og 3
  Homeheat S,  type 2 og 3
  Homeheat VX, type 2/1L

Hvis du klikker på den valgte unit er der linket til producentens hjemmeside.

De forskellige units og vandvarmere koster naturligvis forskelligt og aftale med din VVS installatør, hvilken unit, der passer din ejendom bedst. Husk, at den nye varmenorm kræver, at nye frnvarmeinstallationer skal have regulering af fremløbstemperaturen enten gennem blandesløjfe eller ved indirekte fjernvarme. Fredericia Fjernvarme anbefaler, at der installeres blandesløjfe i almindelige parcelhuse.

Ejendomme med mere end en lejlighed skal installere en unit med veksler til centralvarmekredsen.