Vælg den rigtige fjernvarmeunit til din ejendom

Fjernvarmeunitter fås i forskellige udførelser og til forskellige priser. Valget af den rigtige fjernvarmeunit til anvendelse i Fredericia Fjernvarmes forsyningsområde er afgørende for at få en god driftsøkonomi i hele unitten levetid.

Valget af fjernvarmeunit eller vandvarmer er meget vigtigt for at opnå den bedste varmekomfort med de lavest mulige fyringsudgifter. Fjernvarmeunit og fjernvarmeforsyningen skal spille sammen, for at du kan få den bedste komfort. Din placering i nettet, stikledningens længde, din varmeinstallation og dit forbrugsmønster spiller en afgørende rolle for valget af fjernvarmeunit. 

Få altid en dialog med din VVS installatør om det valg, der passer dit hus og dit forbrugsmønster bedst.

Derfor har Fredericia Fjernvarme udarbejdet en positivliste over de fjernvarmeunits og vandvarmere, der vil fungere optimalt under de driftsbetingelser der er i vores fjernvarmenet.

Det betyder, at du ved valg af disse units er sikret et godt udgangspunkt for at opnå den bedst mulige fyringsøkonomi i din ejendom.

Husk på, at en fjernvarmeunit gerne skulle fungere problemfrit i mange år, så derfor følger valget af fjernvarmeunit din fyringsøkonomi i hele unittens levetid. Da fjernvarme i lighed med anden energi ikke kan forventes at blive billigere i fremtiden er det klogt at vælge den optimale unit ved udskiftning eller nyinstallation.  

For opvarmning af vand til varmt brugsvand kan man vælge en veksler eller en beholder.Ved udskiftning af unit eller varmtvandsanlæg, bør man altid skifte til samme type. Veksler kan udskiftes med veksler og beholder med beholder. 

Med en vekslerløsning til varmt brugsvand får man:

Fordele  -   Ubegrænset mængde af varmt vand
   - Lavt tomgangstab - mindre varmetab
   - Pladsbesparende
Ulemper  - Ved forsyningssvigt ingen varmt vand
    Kræver højere differenstryk for at fungere

 Med en beholderløsning får man:

Fordele  - Ved forsyningssvigt er der fortsat varmt vand
   -  Simpel styring
   - fremtidssikret 
Ulemper  - Tager lidt mere plads op
    Større tomgangstab - varmetab
    Ikke ubegrænset mængde varmt vand

 

Du kan de positivlisten over vandvarmere og units til anvendelse i Fredericia Fjernvarme herunder:

Producent: Vandvarmere
Gemina Termix Novi type 2
Danfoss Redan Akva Lux II lavtemp (1-4 lejl)
  Fjernvarmeunits
Fortes Hoval HomeHeat VX veksler/veksler
  Homeheat TD direkte uden vejrkompensering
  Homeheat S - blandesløjfe/vejrkompensering
   
   
Gemina Termix Plus,VMTD opbl. ISO
Gemina Termix VVX med TVP, type 2
Gemina Termix BTD opbl. ISO (beholder)
Gemina Termix BVX ISO (Beholder)
   
Danfoss Redan Akva Lux II TDV (blandesløjfe)
  Akva Lux II VXe/i indirekte  (indirekte anlæg)
   
Wavin Cafela se hjemmeside
   

Hvis du klikker på den valgte unit er der linket til producentens hjemmeside.

Husk at unitten skal kunne lave varmt vand ved en fremløbstemperatur på 55°C med lavt differenstryk. Ved stikledninger over 12 m. skal man forvente at anvende en stikpumpe og ved stikledninger over 18 m. målt fra hovedledningen skal man overveje en varmtvandsbeholder. I helt nye boligområder, hvor alle husene  har et lavt energiforbrug vil en varmtvandsbeholder i dagens standard give god komfort og tilfredshed.

De forskellige units og vandvarmere koster naturligvis forskelligt og aftale med din VVS installatør, hvilken unit, der passer din ejendom bedst. Husk, at den nye varmenorm kræver, at nye fjernvarmeinstallationer skal have regulering af fremløbstemperaturen enten gennem blandesløjfe eller ved indirekte fjernvarme. Fredericia Fjernvarme anbefaler, at der installeres blandesløjfe i almindelige parcelhuse.

Ejendomme med mere end en lejlighed skal installere en unit med veksler til centralvarmekredsen.

//