Om os

Fredericia Fjernvarme er et privat forbrugerejet fjernvarmeselskab. Ejerne af de tilsluttede ejendomme er andelshavere i selskabet. Lejere hos andelshavere har adgang til generalforsamling og kan opnå stemmeret.

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er stiftet i 1954. I starten rådede selskabet over en kulfyret central i Danmarksgade, hvorfra husstandene i Danmarksgade, Jyllandsgade, Prinsensgade og Prinsessegade blev forsynet.

Dengang var etableringen af fjernvarme et projekt, der greb ind i Fredericia's dagligdag. Her ses ledningsarbejdet i Danmarksgade.

I dag dækker Fredericia Fjernvarme kunderne med varme fra TVIS, der er det fælleskommunale varmetransmisssionsselskab i Trekantområdet.

TVIS opkøber og samler varmen fra CrossBridge, Skærbækværket, Energnist og andre kilder, hvor der er overskuds- og kraftvarme til rådighed. Varmen fra TVIS udgør omkring 99 % af den samlede varme i Fredericia og resten opvarmes med olie på vore fire centraler, som altid står i stand-by position. Forsyningen fra TVIS sammen med vore oliefyrede kedler giver forbrugerne dobbelt forsyningssikkerhed. 

Udviklingen mod grøn og fossilfri fjernvarme er gået stærkt i de seneste år. Omkring 90% af fjernvarmen stammer fra fossilfri kilder, idet specielt varmen fra affaldsforbrændingen indeholder en del fossil energi.

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. dækker mere end 97% af varmeforbruget i vores forsyningsområde. Vi er ejet af kunderne og ser derfor både et stort ansvar for og interesse i, at vore ejere har så nem adgang som mulig til oplysningerne om os.

//