Om os

Fredericia Fjernvarme er et privat forbrugerejet fjernvarmeselskab. Ejerne af de tilsluttede ejendomme er andelshavere i selskabet. Lejere hos andelshavere har adgang til generalforsamling og kan opnå stemmeret.

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er stiftet i 1954. I starten rådede selskabet over en kulfyret central i Danmarksgade, hvorfra husstandene i Danmarksgade, Jyllandsgade, Prinsensgade og Prinsessegade blev forsynet.

Dengang var etableringen af fjernvarme et projekt, der greb ind i Fredericia's dagligdag. Her ses ledningsarbejdet i Danmarksgade.

I dag, mere end 59 år efter etableringen, dækker Fredericia Fjernvarme kunderne med overskudsvarme fra Shell og kraftvarme fra Skærbækværket. Varmen fra Shell og Skærbækværket bliver leveret fra TVIS, der er det fælleskommunale varmetransmisssionsselskab i Trekantområdet. Overskudsenergi og kraftvarme udgør omkring 99% af vort totale forbrug. Resten opvarmes med olie på vore seks centraler, som altid står i stand-by position. Forsyningen fra TVIS sammen med vore oliefyrede kedler giver forbrugerne dobbelt forsyningssikkerhed.

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. dækker mere end 95% af varmeforbruget i vores forsyningsområde. Vi er ejet af kunderne og ser derfor både et stort ansvar for og interesse i, at vore ejere har så nem adgang som mulig til oplysningerne om os.