Priserne i Fredericia Fjernvarme har bevæget sig op og ned gennem tiderne. Fra tiden med afgiftsbelagt naturgas og kraftvarme til biomassevarme fra Skærbækværket har der hele tiden sket ændringer. Udvidelse med flere forbrugere og hermed flere til at bære de faste omkostninger samt bortfald af energispareordningen har alt sammen betydet, at priserne i det store hele har holdt sig i ro frem til 2022, hvor uroen på energimarkederne satte ind med højere priser på alt brændsel, herunder også biomassen.

Nedenfor kan man se udviklingen år for år.

    2015 2016 2017 2018
1. halvår
2018
2. halvår
2019 2020 2021 2022
1. halvår
2022
2. halvår
2023 2024
Abonnement kr./år 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625
                           
Energi kr./GJ 93,75 68,75 66,25 60,00 67,50 85,00 82,50 72,50 75,00 97,50 113,75 105,00
Fjernvarmevand kr./m³ 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 3,50 3,50
                           
Effektbidrag kr./m²/år 22,50 25,00 27,50 27,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 26,25 30,00 31,25

 

//