Generalforsamling 2024

2. april 2024

Generalforsamling 2024

Den ordinære generalforsamling afholdes den 9. april 2024, kl. 19:00 på Hotel  Fuglsang Centeret, Søndermarksvej 150.

Der er indkaldt gennem dagspressen og du kan se annoncen her

Der er ikke indkommet forslag

Årsrapporten kan ses under menupunktet "Økonomi og miljø" - "Årsrapporter"

Husk tilmelding af hensyn til forplejningen i god tid og senest den 5. april til al@fredericia-fjv.dk eller på tlf.: 7620 2800