Renoveringsarbejde i Stjernekvarteret

3. maj 2024

Renovering af ledningsnettet i Stjernekvarteret

Fredericia Fjernvarme er i gang med renovering af stjernevejskvarteret.

Der er nu nye rør på Merkurvænget og Neptunvej.

Vi er på vej ind på Plutovænget for at skifte hovedledningerne, og herefter skiftes stikledningerne.

Ca. 1. juni begynder arbejdet på Marsvænget.

Arbejdet betyder afbrydelser af vand og varme på de berørte adresser, du kan holde dig opdateret her på hjemmesiden under driftforstyrrelser.