Generalforsamling 2024

10. april 2024

Genvalg til Jens Christian Lybecker og Niels Thode Rasmussen

På den ordinære generalforsamling i Fredericia Fjernvarme den 9. april blev der genvalg til både Jens Christian Lybecker og Niels Thode Rasmussen. Der var også genvalg på suppleant posterne, således Simon Kruse fortsætter som 1. suppleant og Mikael Paasch som 2. suppleant.

Formand Finn Muus aflagde bestyrelsen beretning, hvor der blandt andet var en redegørelse for årsag og udvikling af varmeprisen, der steg både i 2022 og i 2023. I budgettet for 2024 er prisen jo nedsat lidt igen og formanden bemærkede, at priserne nu er tilbage på niveauet omring 2010.

Under aflæggelse af regnskabet kom det frem, at der er oparbejdet en overdækning på 2,3 mio. kr.,som naturligvis skal indarbejdes i de kommende års budgetter og hermed kommende varmepriser.

Generalforsamlingen var præget af ro og tilfredshed blandt de 60 fremmødte andelshavere. Der var ønsker om flere nyheder på hjemmesiden, hvilket dir. Carl Hellmers gav tilsagn om at fremme.

Efter generalforsamlingen var der budt på smørrebrød og deltagerne fik en god snak hen over bordet. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.

Umiddelbart efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret med Formand Finn Muus og Næstformand Jens Christian Lybecker.