Lavenergihuse

Lavenergi byggeri - hvad er det ? I det gældende bygningsreglement kan byggeri inddeles i 3 energi-mæssige klasser ,"Normal", "Lavenergiklasse 2" og "Lavenergiklasse 1".

Skelnen i mellem de enkelte klasse foretages ved en energiberegning og reglerne herfor findes i bygningsreglementet; men kravene til overholdelse er i hovedtrækkene:

   Energiramme  Tæthed
Normal klasse    

 70 kwh pr. m² + 2200 kwh divideret med det opvarmede etageareal 

 1,5 l/s pr. m²
Lavenergiklasse 2

 50 kwh pr. m² + 1600 kwh divideret med det opvarmede etageareal 

 1,5 l/s pr. m²
Lavenergiklasse 1

 35 kwh pr. m + 1100 kwh divideret med det opvarmede etageareal

 1,5 l/s pr. m²

Som det fremgår er energirammen for en bygning i lavenergiklasse 1 kun det halve af et hus i normal-klasse. Dette faktum har Fredericia Fjernvarme valgt at lade sig afspejle i såvel tilslutningsprisen og i den årlige grundafgift.

Lavere takster for lavenergibyggeri 

Tilslutning
For bygninger, der er klassificeret til lavenergiklasse 1 i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement, gælder at investeringsbidraget betales med 50%.
For bygninger, der er klassificeret til lavenergiklasse 2 i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement, gælder at investeringsbidraget betales med 75%.

Årlig betaling
For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse 1 i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at grundafgiften betales med 50%.

For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse 2 i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement uden anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at grundafgiften betales med 75%.

For ejendomme, der er klassificeret til lavenergiklasse 1 eller 2 i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement ved anvendelsen af supplerende varmekilder gælder, at grundafgiften betales med 100%.

Man kan populært sige, at et lavenergihus på 200 m² belaster fjernvarmesystemet svarende til et normal-hus på 100 m². Og med den ændrede tarif sker tilslutningsbetaling og effektbetaling i overensstemmelse hermed.

Solvarme og anden supplerende varmekilde
Mange bygmestre og typehusfirmaer kan opfylde energirammen til et lavenergihus ved at montere solvarme, varmepumper eller anden supplerende varmekilde i et "normalt-isoleret" hus. Disse huse vil i en vintersituation belaste fjernvarmenettet på samme måde som et normalthus, hvorfor sådanne huse ikke vil opnå nedslag i den årlige grundafgift. Huse med supplerende varmekilder vil dog kunne opnå den lavere tilslutningsbetaling.