Om energibesparelser

Alle fjernvarmeselskaber skal bidrage til den grønne omstilling. Det har vi en aftale med klima-, energi-, og bygningsministeren om. Aftalen går ud på, at vi er med til at sikre en bestemt mængde energispareydelser hvert år.
Ordningen med tilskud til energispare stopper i indeværende år.

Du kan søge om dit tilskud på energispareguiden.dk og her kan du beregne dit tilskud og selv ansøge og få udbetalt tilskuddet, når projektet er gennemført.

Processen er kort:

Du skal søge om tilskuddet inden du går i gang. Sidste frist for ansøgning er 1. juni 2020, da ordningen ophører.

Efter du har ansøgt og fået et tilsagn, så kan du gennemføre projektet.

Når projektet er gennemført, skal du indsende dokumentation herfor. Al dokumentation skal være indsendt senest 31. juli 2020.

Hvis bare en af de to frister hhv. for indsendelse og for dokumentation overskrides, kan man ikke forvente at få udbetalt energispare-tilskuddet.

Når dokumentationen er godkendt bliver beløbet overført til din konto.