Om energibesparelser

Alle fjernvarmeselskaber skal bidrage til den grønne omstilling. Det har vi en aftale med klima-, energi-, og bygningsministeren om. Aftalen går ud på, at vi er med til at sikre en bestemt mængde energispareydelser hvert år.

Du kan søge om dit tilskud på energispareguiden.dk og her kan du beregne dit tilskud og selv ansøge og få udbetalt tilskuddet, når projektet er gennemført.

Processen er kort:

Du skal søge om tilskuddet inden du går igang.

Efter du har ansøgt og fået et tilsagn, så kan du gennemføre projektet.

Når projektet er gennemført, skal du indsende dokumentation herfor.

Når dokumentationen er godkendt bliver belåbet overført til din konto.