Hvad er en energispareydelse?

En energispareydelse er forskellen mellem energiforbruget, før man installerede energieffektiv udstyr og energiforbruget med det nye udstyr.
Energistyrelsen har udarbejdet et standardkatalog, hvoraf det fremgår hvilke standard energispareydelser, der skal registreres alt efter hvilket udstyr eller bygningsdele, der udskiftes. Standardværdikataloget er i øjeblikket under revision og oplysninger herom kan evt. findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvis der er tale om energimæssige forbedringer, der ikke fremgår af kataloget, kan man selv beregne disse. Det vil ofte være tilfældet ved større bygningsrenoveringer eller ved komplekse industri-installationer. Disse beregninger skal efterfølgende indsendes til Energistyrelsen til godkendelse.
Vore aktører registrerer energispareydelserne for Fredericia Fjernvarme. Vi samler registreringerne op og udarbejder en samlet rapport til Energistyrelsen. Fredericia Fjernvarme skal udarbejde en rapport hvert halve år.

Ordningen med energispareydelser stopper i 2020.