Godt og effektivt udstyr

Energibesparelser berører os alle. Vi skal alle være med til at mindske den globale opvarmning og hermed sikre gode levevilkår for fremtiden - også selv om du ikke tro på reinkarnation.

Et stort flertal i folketinget ønsker at øge danskernes lyst og evner til at foretage energibesparelser. Derfor skal alle energidistributører foretage en ekstra indsats for at få dig til at spare mere på dit indkøb af el- og varme.

Udledningen af CO2 og andre drivhusgasser kan mindskes billigt og effektivt gennem energibesparelser. Vi skal hverken sidde i mørke eller fryse, men vi skal anvende vore ypperste teknik til at forbedre energieffektiviteten i vore bygninger. Det har danskerne gjort med succes gennem de seneste 20 år og det skal vi fortsætte med. Men skal vi fortsat sidde med god samvittighed 22 °C i stuen, så skal hver enkelt gå sit energiforbrug, sine apparater og sine installationer igennem med en tættekam.

Her kan du lære mere om godt og effektivt udstyr til din ejendom. Vi har valgt at vise de apparater og løsninger, der let kan give de gode energibesparelser, der bare ligger og venter på at du gennemføre dem. Klik på teksten for konkrete oplysninger om energibesparelsen og overslagspriser.