Varsel om højere priser

8. juni 2022

Varsel af højere priser på fjernvarmen

Pr. 1. juli stiger priserne på fjernvarme med ca. 20%, dog er der store individuelle forskelle.

Prisstigningerne skyldes en stigning i priserne på fjernvarmen fra TVIS,  og prisstigningerne på el til vore pumper og kedler. De generelt stigende priser skyldes i alt overvejende grad Ruslands invasion af Ukraine, som har betydet prisstigninger på hele energimarkedet og nu rammer det også varmen, der baseres på biomasse og overskudsvarme.

Priser pr. 1. juli 2022:

Abonnementsbidrag                                             625,00  kr./år             (Uændret)

Effektbidrag                                                          26,25  kr./m²            (stiger fra 25,00 kr)

Energipris GJ                                                        97,50  kr./GJ             (stiger fra 75,00 kr)

Transportbidrag m³                                                3,00   kr./m³            (stiger fra 2,50 kr)

Et standardhus på 130 m² og et varmeforbrug på 65 GJ stiger således fra 10.050 til 11.935 eller en samlet prisstigning på 1.885 kr.  målt på årsbasis. For en standardlejlighed på 75 m² og et varmeforbrug på 54 GJ stiger fra 7.630 kr. årligt til 9.155 kr. årligt.

For standardhuset betyder det en prisstigning på ca. 160 kr. pr. måned og for standardlejligheden ca. 130 kr. pr. måned. Der er dog store individuelle forskelle, idet en renoveret lejlighed i for eksempel Randalsparken eller Sønderparken kan forvente prisstigninger på under 100 kr. pr. måned, hvorimod  prisstigningerne rammer de store og dårligt isolerede ejendomme hårdest.

Primo juli måned kan du se dit nye budget på e-Forsyning og det sendes også med næste rateopkrævning til betaling 2. august 2022.

Prisstigninger forventes endeligt godkendt på bestyrelsesmødet den 15. juni 2022.