Generalforsamling 2019

4. marts 2019

Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 27. marts 2019, kl. 19:00 på Fuglsangcenteret.

Da selskabets regnskab nu følger kalenderåret skal den årlige generalforsamling afholdes om foråret fremover. Og i 2019 er generalforsamlingen berammet til onsdag den 27. marts 2019, kl. 19:00. Du kan se hele indkaldelsen her

Årsrapporten er også klar og kan hentes som PDF her

Er du forhindret i at møde kan du overdrage din stemme via fuldmagt til en anden. Vi har udarbejdet en formular, som du bedes anvende hertil. Når du overdrager din fuldmagt til en anden, så bedes fuldmagtshaveren (altså den du overdrager din stemme til) enten møde op på vores kontor eller maile en kopi, således vi kan påse, at fuldmagten er gyldig inden generalforsamlingen afholdes. Formularen til fuldmagt kan hentes her.