Tilslutning

Tilslutningsbidraget består af to priselementer: et stikledningsbidrag og et investeringsbidrag.
Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal + 30% af kælderarealet.
Bolig- og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og erhvervsarealer, og kælderarealet reduceres tilsvarende.
Gældende tarif for tilslutning kan findes herunder.
Ved specifikke spørgsmål vedrørende tilslutning skal man henvende sig til selskabet.
DOWNLOAD
Tarifblad 2021