Tilslutning

Tilslutningsbidraget består af to priselementer: et stikledningsbidrag og et investeringsbidrag. Investeringsbidraget beregnes på grundlag af den tilsluttede ejendoms areal efter BBR. BBR arealet beregnes som den tilsluttede ejendoms samlede boligareal + erhvervsareal + 30% af kælderarealet. Bolig- og erhvervsarealer, der er beliggende i kældre regnes som hhv. bolig- og erhvervsarealer, og kælderarealet reduceres tilsvarende.

Investeringsbidrag:
Ejendomme betaler pr. m² bidragspligtigt bygningsareal opmålt efter BBR jf. ovenstående.

 

Investeringsbidrag        
0 -      250               m²      100,00 kr. pr. m²
251 -   2.500  62,50 kr. pr. m²
2-501 -  10.000  31,25 kr. pr. m²
10.0001 -    18,75  kr. pr. m²For bygninger, der er nyopført i henhold til BR2015 efter kravene gældende fra 01.01.2016, gælder at investeringsbidraget betales med 50%.

Hvor fjernvarmen hovedsageligt skal anvendes til andre formål end rumopvarmning og varmt brugsvand kan investeringsbidraget beregnes efter den aktuelle belastning.

Stikledningsbidrag:

Stikledningsbidraget udgør 12.500,00 kr. pr. stik.

Priserne er gældende fra 1. juni 2018 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Alle priser er inkl. moms.

Nye udstykninger - byggemodningsbidrag.
Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykninger.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte udstykning, men vil maksimalt udgøre varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet.
Byggemodningsbidraget betales i to rater på henholdsvis 80% af overslaget på byggemodningsomkostningerne og den resterende del efter endeligt regnskab. Den første rate skal betales inden påbegyndelse af arbejdet.