Varmepriser

Afregning:

Priser gældende fra 1. januar 2021

Nye priser fra 1. januar 2022.

Priserne gældende for 2022 findes på tarifbladet 2022, som kan downloades nedenfor.

Prisen for fjernvarme er fastsat i henhold til vedtægternes § 4 og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering § 6

Priserne er gældende pr. 1/1-2021 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Ældre tarifblade kan rekvireres hos selskabet.

 

DOWNLOAD
Tarifblad 2021
DOWNLOAD
Tarifblad 2022