Varmepriser

Nye priser fra 1. januar 2023 

Pr. 1. januar 2023 er der nye priser på fjernvarme. Tarifblad 2023 er de gældende priser fra 1. januar 2023.

Prisen for fjernvarme er fastsat i henhold til vedtægternes § 4 og almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering § 6

Priserne er gældende pr. 1. januar 2023 og kan ændres af selskabet i overensstemmelse med de herom gældende regler.

Priserne gældende for 1. januar 2022 til 30. juni 2022 findes på tarifbladet 2022,  og priser gældende fra 1. juli 2022 til 31. december findes på tarifblad 2022 2, som kan downloades nedenfor.

Ældre tarifblade kan rekvireres hos selskabet.